Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir

blog-image

Hızla artan nüfusa bağlı olarak dünya üzerinde yer altı ve yer üstü kaynakların kullanımı da doğru orantılı artmakta. Yeryüzünde kıt kaynakların tüketimindeki bu artış, teknolojinin de ilerlemesi ile insanlığı alternatif enerji bulmaya zorladı. Gereksinimlerin karşılanması ve bu gereksinimleri karşılarken kullanılacak enerjiyi temin etmek amacı ile yenilenebilir ya da sonsuz enerji olarak tabir edilen doğal kaynakların gücünü enerjiye dönüştürülmesi ile dünyayı ilgilendiren enerji sorununa çözüm bulundu.

Her alanda vazgeçilmezimiz olan enerjinin elde edilmesi ya da kullanılması sırasında dünyanın ekolojik dengesinin de korunması büyük önem taşıyor. Çünkü gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın yolu şimdiki dünyayı korumaktan geçer. Bu anlamda geliştirilen yenilenebilir enerji kaynakları;

  • Güneş enerjisi,
  • Jeotermal enerji,
  • Rüzgâr enerjisi,
  • Hidroelektrik enerji,
  • Biokütle enerji,
  • Dalga enerjisi,
  • Hidrojen enerjisi,
  • Gelgit enerjisidir.

Güneş Enerjisi

Ülkemizin coğrafi konumu neticesinde bizim için en önemli kaynak güneş enerjisi kabul edilir. Güneş enerjisi, dünyaya gelen ışınların paneller sayesinde elektrik ya da ısıya dönüştürülmesi sayesinde kullanıma hazır hale getirilir. Buluşun ilk zamanlarında maliyet bakımından oldukça yüksek hacimlerdeyken teknolojinin gelişmesi sayesinde maliyeti her geçen gün düşmekte. Kullanım alanı bakımından her geçen gün önem kazanan güneş enerjisini ilerleyen zamanlarda her yerde görmek mümkün olacaktır.

Jeotermal Enerji

Yer altı kaynaklarımızdan biri olarak kabul edilen jeotermal enerji ile ısıtma, soğutma, elektrik ve mineral üretimi oldukça yaygındır. Bu alanda sağlık açısından kaplıcalar örnek gösterilirken aynı zamanda yerli ve yabancı turistlerinde ilgi odağı olmuş durumda.

Rüzgâr Enerjisi

Alçak ve yüksek basınç bölgesi arasında yer değiştiren hava akımı ile ortaya çıkan rüzgâr sayesinde elde edilen enerji anlamına gelir. En yaygın olarak kullanılan rüzgârgülleri sayesinde elde edilir. Açık denizlerde ve dağlık bölgelerde ağırlıklı olarak kurulan rüzgârgülü sistemleri sayesinde büyük oranda enerji üretilmektedir.

Hidroelektrik Enerji

3 tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizde yine en önemli kaynaklardan biri hidroelektrik enerjisidir. Çevreye verdiği zarar sıfır kabul edilen hidroelektrik enerji bu yönü ile doğa dostu kabul edilmektedir. Barajlar ve su değirmenlerinin örnek olarak gösterildi enerji araçlarında hızlı ve yüksek miktarda enerji üretmek mümkün. Bu enerji kaynağından daha çok verim alabilmek için suyun şiddetli akmasında en büyük faktör olan eğim dikkate alınmaktadır.

Biokütle Enerji

Atıklardan elde edilen enerji kaynağı olarak bilinen biokütle enerji, yenilenebilir enerji kaynağı olarak kabul edilmektedir. Organik atıklar, bitkiler, yosunlar ve alglerden elde edilmektedir.

Dalga Enerjisi

Denizlerde oluşan dalgalanmaların hareketi ile oluşan basınçtan elde edilen enerji türüdür. Dalga jeneratörleri yardımı ile elde edilen bu enerji kaynağı çevreye zarar vermeyen doğal enerji kaynağıdır. Yerleşim bölgelerine yakın olan yerlerde kullanılabilen dalga enerji kaynağı bu yüzden kullanım alanı bakımından oldukça azdır.

Hidrojen Enerjisi

Doğada yaşanan termonükleer tepkimeler sonucu ortaya çıkan ısı enerjisine hidrojen enerji denir. Direkt olarak doğal kaynaklardan beslenmemesine rağmen yenilenebilir enerji kategorisinde değerlendirilir. Enerji elde etmek için maliyeti diğerlerine göre daha pahalıdır. Teknolojik ilerlemelerin sonunda maliyetin düşebileceği tahmin edilmektedir.

Gelgit Enerjisi

Yapısal olarak dalga enerjisini andıran gelgit enerjisi potansiyeli bakımından oldukça farklıdır. Ay ve Güneşin etkisi ile denizlerde oluşan hareketlerden elde edilmektedir. Günde 2 defa yükselen ve alçalan denizlerin hareketleri ile elde edilen enerjidir. Bu enerji türü maliyetinin yüksek olması ve kullanılması için kurulacak tesisin fazla alan kaplamasından dolayı en az tercih edilen yenilenebilir enerji türüdür. Potansiyeli açısında dünyada sadece %2 oranında yararlanılan bu enerjinin tamamının kullanılması halinde belki de dünyanın tüm enerji ihtiyacının karşılanabilmesi söz konusudur.

 

 

 

Çok Yakında Mobil Uygulamalarımız Yayında!

Kısa süre içerisinde Android ve İOS Uygulamalarımız yayında olacaktır.