Enerji Verimliliği Nedir

blog-image

Gelişen teknoloji enerjiye olan ihtiyacı daha da arttırmaktadır. Böyle bir durumda ise enerji verimliliği nedir sorusu kafalarda yerini almaktadır. Kısaca ifade edildiğinde enerji iş yapabilme yeteneği olarak nitelendirilebilir. Enerji verimliliği, bir işin kalitesinden ve niteliğinden ödün vermeksizin daha az enerji harcanarak yapılmasıdır. Örneğin; konutlarda yaşam standardı/hizmet kalitesinden, endüstriyel işletmelerde de imalat kalitesi/miktarının düşüşüne yol açmadan sağlamaktır.

 

 Bu durumda enerjide verimlilik, enerjinin üretimi, iletimi, dönüşümü ve kullanımı kapsamında kayıpların azaltılması manasına gelmektedir. Enerjinin kullanımı sürecinde, dönüştürülemeyen işin bir başka ifadeyle atık enerjinin geri kazanım imkânlarının değerlendirilmesi gerekir. Bu önemli hususun ise, başta değerlendirilmesi gereken tasarruf seçenekleri arasında ilk sırayı alması gerekmektedir.

 

 Enerji Verimliliğinin Arttırılmasına Kaktı Sağlayacak Önemli Hususlar Nelerdir?

 

 Artış gösteren enerji ihtiyacı, enerji verimliliğinin arttırılması yönündeki seçeneklerin daha da önem kazanmasına neden olmaktadır. Enerji verimliliğinin arttırılmasında dikkate alınması gereken önemli hususların varlığı söz konusudur. Bunlardan bazıları şunlardır;

 

 - Doğal kaynakların daha etkin kullanılması.

 - Yapıların opak dış cephesinde ısıl yalıtımın yapılması.

 - Yapıların bulunduğu iklim bölgesi, konum ve bina şekli v.s göz önünde bulundurularak doğru camlama yapılması.

 - İşletmelerde elektrik iç tesisatında meydana gelen enerji kayıplarına sebebiyet veren problemlerin izole edilmesi.

 - Sanayide, yardımcı ekipmanlar vasıtasıyla imalat proseslerinde; örneğin bir kağıt fabrikasının kurutma prosesine kaliteli buhar sağlanması.

 - Konut ve işletmelerde enerji verimliliği dizaynın sağlanması enerji sarfiyatlarını dolayısıyla enerji harcamalarını azaltacaktır.

Çok Yakında Mobil Uygulamalarımız Yayında!

Kısa süre içerisinde Android ve İOS Uygulamalarımız yayında olacaktır.